Materiały

Planowana jest publikacja prac prezentowanych na PKO w formie artykułów w czasopiśmie Photonic Letters of Poland.

Prace powinny być zgłaszane przez stronę czasopisma (http://photonics.pl/PLP/index.php/letters) w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

Prace będą podlegały normalnemu procesowi recenzji.

Plakaty, które mają być zaprezentowane w ramach sesji posterowej, powinny mieć maksymalny wymiar 95cm x 238 cm.