Kontakt

Ewa Weinert-Rączka

Katedra Telekomunikacji i Fotoniki
Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 852-254-50-56
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

e-mail: pko@zut.edu.pl
tel +48 91 4495153, +48 91 4495116

Wpłaty należy kierować na rachunek bankowy
Bank Zachodni WBK SA: 02109014920000000049030242
z dopiskiem: PKO 2017