PKO `2015

iyl2015_logo

Zarejestruj się, prześlij streszczenie »

Pobierz program konferencji

Terminy

  • Nadsyłanie streszczeń wystąpień – do 10:00 8.05.2015
  • Akceptacja zgłoszeń – do 18.05.2015
  • Rezerwacja pokoi – do 25.05.2015
  • Rejestracja z niższą opłatą konferencyjną – do 29.05.2015
  • Rejestracja z wyższą opłatą konferencyjną – od 1.06.2015
  • Przyjazd do Legnicy – 28.06.2015

Prosimy o możliwie wczesną wstępną rejestrację oraz rezerwowanie pokoi, ponieważ liczba miejsc w pokojach jednoosobowych jest ograniczona.

Miejsce

Hotel Qubus w Legnicy

Odpłatność

Opłata konferencyjna (przy rejestracji do 29.05.2015 r.): 650 zł
Opłata konferencyjna (przy rejestracji od 1.06.2015 r.) : 800 zł

Wszyscy pracownicy naukowi oraz studenci i uczestnicy studiów doktoranckich zwolnieni są z podatku VAT od opłaty konferencyjnej. Pozostałe osoby obowiązuje stawka 23% podatku VAT, którą należy doliczyć do podanych powyżej kwot.

Przewidujemy możliwość zwolnienia z opłaty części studentów i doktorantów, których referaty lub plakaty zostaną zaakceptowane przez Komitet Naukowy.
Informacje na ten temat będą pojawiały się na stronie konferencji (wnioski o zwolnienie z opłaty można już teraz przysyłać na adres pko@zut.edu.pl).

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
Bank Handlowy 68 1030 0019 0109 8533 0003 8426
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Warszawa, 00-681, ul. Hoża 69
NIP: 526-23-85-038

Organizatorzy

ptf_logoSekcja Optyki
Polskiego Towarzystwa Fizycznego

 

WE_logotypy_3Katedra Telekomunikacji i Fotoniki
Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
www.we.zut.edu.pl

Kontakt

Ewa Weinert-Rączka
Przewodnicząca Zarządu Sekcji Optyki PTF
e-mail: pko@zut.edu.pl