Strona główna

Terminy

Nadsyłanie streszczeń wystąpień – do 4.05.2017 r. (czwartek)
Akceptacja zgłoszeń – do 22.05.2017 r. (poniedziałek)
Rejestracja z niższą opłatą konferencyjną – do 31.05.2017 r. (środa)
Rejestracja z wyższą opłatą konferencyjną – od 1.06.2017 r. (czwartek)
Przyjazd do Gniezna – 2.07.2017 r. (niedziela)
Wyjazdy z Gniezna – 6.07.2017 (czwartek) po obiedzie

Program konferencji

Program konferencji do pobrania (pdf)

Abstrakty wykładów plenarnych są już dostępne w sekcji Wykłady plenarne

Miejsce

Hotel Ibis „Gniezno Stare Miasto” – więcej…

Odpłatność

Opłata konferencyjna (przy rejestracji do 31.05.2017 r.): 650 zł
Opłata konferencyjna (przy rejestracji od 1.06.2017 r.) : 850 zł

Wpłaty należy kierować na rachunek bankowy
Bank Zachodni WBK SA: 02109014920000000049030242
z dopiskiem: PKO 2017

Przewidujemy możliwość zwolnienia z opłaty części studentów i doktorantów, których referaty lub plakaty zostaną zaakceptowane przez Komitet Naukowy.
Informacje na ten temat będą pojawiały się na stronie konferencji (wnioski o zwolnienie z opłaty można już teraz przysyłać na adres pko@zut.edu.pl).